Aíonna 2019

Síobhra Aiken
Breandán Ó Beaglaíoch

Síobhra Aiken

Is scoláire í Síobhra Aiken in Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá sí ina comheagarthóir ar The Men Will Talk To Me: Ernie O'Malley's Interviews with the Northern Divisions (Merrion Press: 2018). Chuir sí taispeántas le chéile i mbliana ar an bhfile Máirtín Ó Direáin agus chuir bailiúchán dá aistí próis in eagar dar teideal An Chuid Eile Díom Féin: Aistí le Máirtín Ó Direáin (Cló IarChonnacht 2018). Chaith sí bliain i Springfield, Massachusetts ar scoláireacht Fulbright i 2013-2014, áit ar chuir sí an-spéis i stair ghluaiseacht na hathbheochana sna Stáit Aonaithe. Tá beathaisnéis den fhile Pádraig Ó hÉigeartaigh á réiteach don chló aici faoi láthair.

Breanndán Ó Beaglaíoch

Is boscadóir agus amhránaí cáiliúil ó Chiarraí Thiar é Breanndán Ó Beaglaíoch. ‘Sé Breanndán an té is óige de theaghlach de naonúr páiste, le tallann mhór cheoil agus amhránaíochta. Thóg Breanndán suas ceol agus amhrán Chiarraí Thiar ó bhí sé óg. Seineann sé ag go leor féiltí agus tionóil anseo in Éirinn agus thar lear. Tá baint ag Breanndán in eagrú Scoil Cheoil an Earraigh a bhíonn ar siúl i gCiarraí Thiar gach Feabhra. Áirítear teanga, tírdhreach, traidisiún agus pobal i gceol Bhreanndáin. Níorbh fhéidir a cheol a bheith ann gan na sléibhte, na farraigí agus na stoirmeacha óna áit dúchais Corca Dhuibhne. Tá aithne forleathan ar Ó Beaglaíoch mar bhall de ‘Boys of the Lough’. Tá ceithre albam aonair aige, maraon le go leor taifeadtaí le ‘Boys of the Lough’ agus ‘Beginish’. Tá sé tar éis dul ar camchuairt timpeall Meiriceá, agus bhí sé ar an gclár Garrison Keilor arís agus arís eile. Tá taifead déanta aige leis na Chieftains, Stocktons Wing, Na Casadaigh, Seán Davey, srl. D’oibrigh sé le Philip King, Niamh Ní Bhaoill, agus Nuala O’Connor ar go leor léiriú teilifíse do TG4, ina measc Caipíní, Sé mo Laoch agus Cérbh É agus tá sé le feiscint ar an scannán is déanaí le Dónal Ó Céilleachair ‘Camino na Sáile’ a bhuaigh go leor gradaim ag féiltí scannáin.

Tim Dennehy

Tim Dennehy

Rugadh Tim Dennehy i mBaile an Sceilg, agus níos déanaí bhog an chlann go Cathair Saidhbhín. Chan máthair agus athair Tim agus fuaireadar cnuasach mhór amhráin agus scéalta as Gaeilge ón dtraidisiúin béil. Fuair Tim a ghrá d’amhránaíocht óna mháthair Nora Ní Cheallaigh a bhíodh i gcónaí ag canadh timpeall an tí agus í i mbun a cuid dualgaisí. Chaith Tim tréimhse mhaith ag obair i mBaile Átha Cliath agus ansin bhog sé go dtí Contae an Chláir áit go bhfuil sé mar pháirt de ghrúpa láithreoirí de cheol traidisiúnta agus ceol tíre ar Clare FM. Bíonn sé ag scríobh dánta agus amhráin agus bíonn sé ag taisteal na tíre agus thar lear ag freastal air agus ag glacadh páirt i gceardlanna agus féiltí éagsúla. Cónaíonn sé lena bhean chéile Máirín i Mullach, Co. an Chláir. Bhunaigh Tim ‘An Góilín’-club d’amhránaithe traidisiúnta lena deartháir céile Donal de Barra i 1979. I measc na nalbam atá eisithe ag Tim síos tríd na blianta, tá ‘Between the Mountains and The Sea’, ‘The Blue Green Door’, ‘A Winter’s Tear-Traditional and Original Songs of Love, Loss and Longing’, ‘A Thimbleful of Song’, ‘Farewell To Milltown Malbay-Traditional and Original Songs of Love, Loss and Longing Volume 2’, and ‘Old boots and Flying Sandals’.

Piaras Mac Éinrí

Piaras Mac Éinrí

Is Léachtóir é Piaras i dTíreolaíocht agus Léann Eorpach sa Roinn Tíreolaíochta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh agus bhí sé mar Stiúrthóir ó 1997-2003 den Ionad idirdhisciplíneach Éireannach um Staidéar Imirce, ag díriú ar taighde imirce idirnáisiúnta na hÉireann agus comparáideach. D’oibrigh sé sa Roinn Gnóthaí Eachtracha ó 1976 go 1981 le poist sa Bhruiséil, i mBéiriút agus i bPáras. Tá suim aige freisin i bpolaitíocht an Mheánoirthir, geopholaitíocht agus an stáit beag agus léamha stairiúla de ‘white entitlement’ agus ciníochas déanach in Éirinn an naoú haois déag agus go luath sa bhfichiú haois. D’fhoilsigh sé go forleathan faoi inimirce isteach agus eisimirce amach as Éirinn.

 

Peter Mullarkey

Peter Mullarkey

Peter Mullarkey has lived in South Kerry since 2002. He teaches music in some of the local primary schools, the instruments he teaches include the tin whistle, flute, fiddle, accordion, concertina and a range of percussion instruments. The work also includes preparing the music for the sacraments of Communion and Confirmation and arranging Christmas concerts etc. He also gives private lessons primarily in the fiddle and coaches students for Leaving Certificate examinations and S.C.T examinations. He works closely with young adults with special needs under the ‘Kerry friends and parents association’, both teaching instruments and music therapy. This has led to a number of concerts and musical plays being performed for the public. He has given summer courses under An Roinn Oideachais agus Scileanna to primary school teachers exploring the relationship between music and maths and also examining the relationship with music and movement in children’s skipping, clapping and ball games etc. He has lectured on’ The history of recorded sound’ and ‘Shanties, the work songs of the sea’. Peter is a founder member of the traditional music group Ardú. They perform regularly in the area and further afield. He plays Solo on the fiddle or as part of a larger group. He has researched and has an extensive knowledge of the music of the area. and is custodian of the Binneas Collection. In 2005 Peter founded the Binneas project under the auspices of Comhchoiste Ghaeltach Uíbh Ráthaigh, The aim of the Binneas project is to collect the musical heritage of the South Kerry area, preserve it in an accessible archive and make it available to the general public. This project is ongoing, and to date numerous concerts and workshops have been held showcasing and teaching the song and music of the area. The Binneas collection contains over four hundred and fifty songs of the area in both English and Irish and more than two hundred tunes. In addition to this, the archive contains sound recordings, photographs, dance steps and music for local sets, stories and memorabilia. A lot of the material contained in the archive cannot be found anywhere else. Three publications have been and a CD have been released to date, ‘Songs of Iveragh volume 1’ containing forty songs from the collection, ‘Music of Iveragh volume 1’ which contains over one hundred and fifty tunes from the collection and a short synopsis on traditional music inspired by the life of Daniel O’Connell with accompanying notation. The 18 track CD features local singers and musicians performing material from the collection. A second book of song will be released late in the year.

Ray-O-Connor

Ray O'Connor

Is léachtóir é Ray O’Connor sa Roinn Tíreolaíochta le suimeanna taighde i dtíreolaíocht tuaithe, forbairt pobail agus tíreolaíocht stairiúil. Déanann sé comhordú, agus múineann sé ar an MA i staidéir Forbairt Eorpach. Tá suim láidir aige san earnáil dheonach agus is ball bunaidh é den ISS21 Research Cluster on Civil Society. Is ball comhlach é den Ionad do Staidéir Comhoibritheacha, UCC agus rinne sé comh-eagarthóireacht ar The Origins, Ethos and Evolution of Co-operative Credit in Ireland, le baill ón Ionad i 2011. Tá naisc aige le go leor comhlachtaí forbartha tuaithe-ina measc Páirtneracht Forbartha Chiarraí Theas, IRD Duhallow agus Comhlacht Forbartha Thiobraid Árann Theas. Is ball é den Tionscnamh SYMBIOS, gréasán uile-Eorpach d’acadóirí agus cleachtóirí, bunaithe chun iniúchadh a dhéanamh ar eisiamh sóisialta in áiteanna tuaithe. Is Stiúrthóir Acadúil é den Teastas agus Dioplóma i nGinealas rite ag an Ionad d’Oideachas Aosach agus Leanúnach.

Mícheál Ó Siochrú

Mícheál Ó Siochrú

Rugadh Mícheál Ó Siochrú i mBaile an Sceilg i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá cónaí air anois i Lios na gCroí, Contae Luimní. Tá sé pósta le Joan-bean as Luimneach. Tá an-ghrá ag Joan don litríocht freisin. Ba fé thionchur Joan a chuir sé aithne ar réimse leathan de filí nua-aimseartha. I mBaile an Sceilg, bhí an traidisiún béil an-láidir agus thaitin an Ghaeilge go mór le Mícheál. Tá roinnt mhaith dá chuid filíochta as Gaeilge ach le blianta beaga anuas tá go leor scríofa aige as Béarla. Tá scéalta gearra scríofa aige agus úrscéal ach is fearr leis dánta a scríobh na laethanta seo. Mhúin Mícheál Gaeilge, Béarla agus Stair ar feadh na mblianta i Luimneach. Is é Redshank an úrscéal is déanaí atá foilsithe ag Mícheál. Is é Scáil an Scéil an leabhair filíochta is déanaí óna pheann agus beidh sé á sheoladh ag Éigse na Brídeoige 2019.

8/01/2014  - STAFF BYLINE PORTRAIT HEAD AND SHOULDERS -   Sorcha Pollak
Photograph: Alan Betson / The Irish Times

Sorcha Pollak

Is iriseoir í Sorcha Pollak agus tá sí ag obair leis an Irish Times. Scríobhann sí faoi inimirce don chuid is mó. Thaitin sé go mór léi a bheith ag scríobh scéalta nuair a bhí sí óg ach bhí an- dúil aici san amharclannaíocht agus sa cheol agus bhí sé ar intinn aici a bheith ina haisteoir. Ba iriseoirí iad a tuismitheoirí, a seanathair athartha agus a sin-seanathair máthartha agus mar sin theastaigh uaithi rud éigin difriúil a dhéanamh. Nuair a bhí sí ina bliain dheireanach i gColáiste na Tríonóide áfach, bhí uirthi glacadh leis an ngrá a bhí aici don scríbhneoireacht agus thosaigh sí ag scríobh colún do nuachtán an choláiste. Thaisteal sí ar feadh tamaillín tar éis a chuid staidéir agus ag deireadh 2013, bhog sí thar n-ais go Baile Átha Cliath agus tá sí ag obair leis an Irish Times ó thosach 2014. Ina cuid ama saor, canann Sorcha i gcór, seineann sí an veidhlín in ensemble téide agus is aoibhinn léi a bheidh amuigh faoin aer. Téann sí ag fánaíocht lena hathair go minic.

Carol Power

Carol Power

Is léachtóir í Carol Power sa Roinn Gnóthaí Bia agus Forbartha agus taighdeoir leis an Ionad do Staidéir Comhoibritheacha. Tá BA aici i dTír Eolas agus Staidéar Polasaí, Phd sa Tíreolaíocht agus Teastas Iarchéime i dTeagasc agus Foghlaim san Ardoideachas. Dhírigh tráchtas dochtúireachta Carol ar an ról atá ag comhlachais deonacha ghnó i mbraislí tionsclaíocha a spreagadh agus forbairt eacnamaíoch réigiúnach. Ó 2016, tá Carol mar Stiúrthóir Acadúil ar shraith chláir Pathways i nGnó Comhair Creidmheasa, ar fáil i gcomhpháirtíocht le Sraith Chomhair Creidmheasa na hÉireann. Múineann sí trasna réimse de chlár fochéime agus iarchéime sa Roinn, ina measc ar an MSc i gComhfhiontar agus Fiontar Sóisialta agus an MSc i gComhfhiontair, gnó agraibhia agus Forbairt Inbhuanaithe, agus tá baint aici le maoirseacht ar roinnt mac léinn Máistreachta agus PhD. Faoi láthair tá a suimeanna taighde ag díriú ar fhreagraí comhoibritheacha agus pobalbhunaithe ar riachtanais shóisialta agus eacnamaíochta ag leibhéil áitiúla agus réigiúnacha.

David Power

David Power

Is píobaire iontach é David Power. Cumann sé ceol ar na píb uilleann. Taistealann sé timpeall an domhain mar cheoltóir aonair, i mbun ceoil le fidléirí, Martin Hayes agus Willie Kelly, cláirseoir Triona Marshall agus i gcomhar le go leor ealaíontóir ceoil eile, ina measc Edges of Light, Masters of Tradition, Pipers Union, Camerata Kilkenny, ConTempo Quartet, agus píborgánaí Malcolm Proud. Tá trí thaifeadta aonair de phíopaí uilleann uaidh a, rinne Claddagh Records an chéad dá cheann a eisiúint, rinne sé an tríú ceann a eisiúint é féin - Apples in Winter-dísréad le Willie Kelly-Nua Eabhrach agus eisíodh é sin i 2016. I 2018, d’fhoilsigh Lyric FM The Piper & the Fairy Queen. Seo thíos roinnt léirmheasanna mar gheall ar David Power agus a saothar;

"....the opening wail of uilleann pipes played by David Power which beautifully establishes the central opposition of inner pain and public fantasy!" - New York Times  

"...his phrasing and meticulous employment of bent notes and timbral alterations cracked the heart of the tune wide open, making it unspeakably desolate, yet as beautiful as death itself." Sydney Morning Herald 

"David Power brings a breathtaking freshness to the set, his fluid, fluent playing as light as a feather." Irish Times

"David Power`s experiments with time are rich and complex and yield a new and invigorating approach to uilleann pipe playing." Ellen Crannitch RTE LYRIC FM