TÁIMID BUÍOCH DO:

   • Kerry Group 
   • Ealaín na Gaeltachta
   • Údarás na Gaeltachta 
   • Páirtnéireacht Forbartha Chiarraí Theas
   • Foras na Gaeilge 
   • Comhairle Chontae Chiarraí
   • Conradh na Gaeilge 
   • Coistí Forbartha Pobail Áitiúla
   • Ostán an Sea Lodge, An Coireán 
   • Music Network

sponsors